के कार्यको लागि कसलाई सम्पर्क गर्ने?

श्रमिकका समस्या, उद्दार, स्वदेश फिर्ति, एक्जिट भिसा प्रोसेसिङ, पुन: श्रम स्वीकृति, सामाजिक सुरक्षा कोष एवम् श्रम ऐन तथा कानून सम्बन्धी कार्यहरु
ताम्रराज काफ्लेश्रम सहचारी०५०६८७९४३४laboraffairs@cgnjeddah.com
मो. अतउल्लाहस्थानीय कर्मचारी०५८२८१७१८८कामदारको समस्या, उद्दार, स्वदेश फिर्ती, एक्जिट भिसा प्रोसेस, पुन श्रम स्वीकृति सम्बन्धी
दिनेश पण्डितस्थानीय कर्मचारी०५९६७२६७०७डिपोर्टेशन सेन्टरमा रहेका नेपालीहरुको स्वदेश फिर्ती सम्बन्धी
नेपाली कामदारको मृत्यू तथा शव फिर्ति, मृतकको परिवारले साउदी श्रम कानून अनुसार कम्पनीबाट पाउनुपर्ने रकम, क्षतिपूर्ति (ब्लडमनी), सामाजिक सुरक्षा बीमा (GOSI), जेलमा रहेका नेपाली सम्बन्धी कार्यहरु
भुवन पौडेलबाणिज्यदूत०५५८७८६३२७
जमाल इब्राहीमस्थानीय कर्मचारी०५९०६६३६४६नेपाली कामदारको शव नेपाल फिर्ति
शौकात अलीस्थानीय कर्मचारी०५५११४२३४५ब्लडमनी / क्षतिपूर्ति तथा जेलमा रहेका नेपालीहरु सम्बन्धी
राहदानी नवीकरण / यात्रा अनुमतिपत्र प्राप्ति लगायत विषयहरुको लागि
भुवन पौडेलबाणिज्यदूत०५५८७८६३२७
राजु बास्कोटास्थानीय कर्मचारी०५३८५०२१९२राहदानी नवीकरण सम्बन्धी
सुजन वाग्लेस्थानीय कर्मचारी०५८३६२६५३०राहदानी नवीकरण सम्बन्धी
दिनेश पण्डितस्थानीय कर्मचारी०५९६७२६७०७यात्रा अनुमतिपत्र प्राप्ति सम्बन्धी
कन्सुलर प्रमाणिकरण / राजदूतावासबाट छाप लगाउनु पर्ने कागजातहरु सम्बन्धी कार्यहरु
भुवन पौडेलबाणिज्यदूत०५५८७८६३२७
बुद्धमाया भट्टराईउप बाणिज्यदूत०५०८५२७४६० अधिकृत वारेसनामा, कागजात प्रमाणीकरण तथा जन्मदर्ता लगायतका कार्यहरु
प्रहरी रिपोर्ट तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र एवम् भाषानुवाद सम्बन्धी कार्यहरु
भुवन पौडेलबाणिज्यदूत०५५८७८६३२७
मो. अतउल्लाहस्थानीय कर्मचारी०५८२८१७१८८प्रहरी रिपोर्ट सिफारिस सम्बन्धी
मो. अतउल्लाहस्थानीय कर्मचारी०५८२८१७१८८सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धि सिफारिस सम्बन्धी
मो. अतउल्लाहस्थानीय कर्मचारी०५८२८१७१८८विभिन्न कागजातहरुको भाषानुवाद सम्बन्धी
शौकात अलीस्थानीय कर्मचारी०५५११४२३४५विभिन्न कागजातहरुको भाषानुवाद सम्बन्धी
मागपत्र प्रमाणिकरण / कम्पनी दर्ता सम्बन्धी कार्यहरु
ताम्रराज काफ्लेश्रम सहचारी०५०६८७९४३४
मो. अतउल्लाहस्थानीय कर्मचारी०५८२८१७१८८मागपत्रको स्टेटस आदि तथा प्रमाणिकरण सम्बन्धी
जमाल इब्राहीमस्थानीय कर्मचारी०५९०६६३६४६मागपत्र प्रमाणिकरणका लागि डिमाण्ड पोर्टलमा विदेशी कम्पनी दर्ता सम्बन्धी