नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा विक्रीका लागि खुला गरिएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८४ “क” (५ वर्षे) सम्बन्धी सूचना

नेपाल-राष्ट्र-बैंकद्वारा-विक्रीका-लागि-खुला-गरिएको-वैदेशिक-रोजगार-बचतपत्र-२०८४-क-५-वर्षे-2